bulent-ecevit-universitesi

Amaç:

Fen bilimlerinde; Fizik ve Kimya gibi temel bilimler öncelikli olmak üzere, uygulamalı alanlarda ve yakın disiplinlerde çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin, proje hazırlama ve uygulama konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmacıların, TÜBİTAK programlarına yönelik olarak; proje hazırlamaya ilgilerini artırmak, öz güvenlerini güçlendirmek, araştırma becerilerini geliştirmek ve yeni çalışma konusu belirleyebilme teknikleri ile takım çalışmalarına ilişkin beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

Kapsam :
Üç gün olarak planlanan etkinlik kapsamında, teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Etkinliğin sabah oturumlarında teorik seminerler daha ağırlıklı olacaktır. Teorik seminerlerde de kavramayı artırıcı uygulamalara yer verilecektir. Oturumların çoğunda paralel olarak gruplar halinde ve tamamen uygulamalı; atölye çalışmaları, proje geliştirme ve grup dinamiği etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Katılımcıların teorik bilgiler ışığında, eğitmenlerin rehberlik ve denetiminde örnek proje teklifi hazırlamaları sağlanacaktır. Böylece proje teklifi hazırlığında kullanabilecekleri teknik ve becerilerin kazandırılması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra etkinlikte elde ettikleri kazanımları kullanarak kişisel proje önerilerini oluşturmaları istenecektir. Araştırmacılar, çalışma konularına yönelik proje önerilerini tasarlarken, dikkat etmeleri gereken hususları ve aşamaları irdeleyebilecekler; bilgi ve birikimlerini pekiştirerek artırabileceklerdir. Araştırmacılar kendilerini ifade etme, proje sunma, yönetme ve bütçelendirme konusunda becerilerini geliştirebilecek aktivitelerde etkin rol üstlenebilecek ve aktif olarak katılacaklardır. Disiplinlerarası bir ortamda deneyim paylaşımına da zemin oluşturulacaktır.
Kontenjan nispetinde farklı alanlardan da araştırmacılar kabul edilebilecektir.

Eğitimimiz TÜBİTAK 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir. Katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılanacaktır.